Polityka zwrotów


Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na
własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego
oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane
jakiekolwiek zmiany.
Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem
tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.
Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Towaru.
Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

X